Misthy’s Friends Jonkvrouw Kayla

Geboren op 10 mei 2014

Zwitserse witte herder Misthy’s Friends Char Merel en Argos

Jonkvrouw Kayla woont met haar baasjes in Kampen

Misthy's Friend Jonkvrouw Kayla